Gratis hulp

Via deze website willen we je gratis hulp aanbieden. Heb je problemen – met jezelf, thuis of op je werk – dan kun je ons dat via deze website laten weten. Wij helpen je zo snel en zo goed mogelijk. De hulp die we geven is gratis en anoniem.

Financieel
De Stichting Regiopastor is een niet-gesubsidieerde instelling. Dit houdt in dat alle (on)kosten door de organisatie zelf worden gedragen. De inkomsten van de Stichting bestaan voor een groot deel uit de opbrengsten van de diverse activiteiten. Daarnaast hebben we een bestand van donateurs, die we 'Zaaiers' noemen. Deze mensen steunen de organisatie financieel. Dankzij de persoonlijke toewijding van onze 'Zaaiers', kunnen we elk jaar weer rondkomen.

Bent u geïnteresseerd om 'Zaaier' te worden?
Neem dan contact op met de medewerkers van de administratie. Tel. 0522 853748 of via e-mail: info@regiopastor.nl of zaai online