ANBI-gegevens Regiopastor

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichtingen met de ANBI-status mogen onbelast giften en legaten ontvangen en schenken. Ook Regiopastor is een ANBI-genoteerde stichting.
Vanaf 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI-status wettelijk verplicht om onderstaande gegevens te publiceren:

Naam van de instelling
Stichting Regiopastor (Alliantie Jahweh Passie Kerken)

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?
Alliantie Jahweh Passie Kerken of Stichting Regiopastor

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/Fiscaal nummer:
n.v.t.

Postadres
Bernisse 28
8032 BN Zwolle

Bezoekadres
Bernisse 28
8032 BN Zwolle

Doelstelling Stichting Regiopastor

  • In stand houden van de telefonische hulplijn 
  • Bevorderen van de levensbeschouwelijke of religieuze relevantie van het christelijke geloof
  • Ervoor zorgdragen dat de pastorale vrijheid worden vervuld
  • Het bevorderen van het geestelijke welzijn van allen, die in haar dienst zijn en van hen op wie zij haar dienstverlening richt

Stichting Regiopastor is in het leven geroepen als aanvulling op bestaande telefonische hulpdiensten. We hebben een lage drempel en bieden aan alle mensen een luisterend oor.

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting Regiopastor onderscheidt zich duidelijk van alle andere christelijke hulporganisaties die binnen de hulpverlening online aanwezig zijn. Wij hebben een specialistisch team van counselors, pastors en andere professionals op het gebied van zielszorg. De medewerkers hebben het verlangen om vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk te delen en vorm te geven. Vanuit dit verlangen wil Regiopastor zoveel mogelijk mensen bereiken en een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. Wij vertegenwoordigen geen kerk of religie, maar de liefde van God voor de mens.

Statutair vastgelegde bestuursfuncties 
Voor de Stichting Regiopastor zijn dat een voorzitter en penningmeester.

Namen van de bestuurders
Hans Blaauw – Uitvoerend directeur & Regiomanager Overijssel en Flevoland
Erna Blaauw Hoolsema – Administratief directeur

Regiomanager
Hans Blaauw – Regiomanager Overijssel en Flevoland
Dr. Henderik Jan van Mourik – Regiomanager Noord
Willem Duijn – Regiomanager Noord- en Zuid-Holland
Berry van Hees - Regiomanager Utrecht en Gelderland

Beloningsbeleid
De statuten bevatten geen beloningsbeleid voor het bestuur. In de praktijk worden er geen beloningen uitgereikt. Alle financiële middelen worden verkregen door giften. Deze worden (vaak direct) ingezet om de website en hulplijn in de lucht te houden, uit te breiden, vernieuwen, verbeteren of vergroten.

Download hieronder een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording.